Екипът ни се състои от лица с доказана репутация и заслужена признателност на нашите клиенти, Европейските регулаторни органи и наблюдателите на индустрията:

Вероника Томова – ръководител управление връзки с корпоративни клиенти

Велизар Димитров – ръководител управление връзки със специални клиенти

Ива Петрова – ръководител на отдел фронт офис

Никол Стайкова – ръководител на екип

Константин Ковачев – ръководител на екип

Стоян Младенов – ръководител на екип

Константин Колев – ръководител на екип

Ивайло Николов – ръководител на отдел Източна Европа

Мария Иванова – ръководител в отдел човешки ресурси

Олег Мирчев – трейдър