Στην Alternative Finance, εκτιμούμε τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης. Για πολλά χρόνια καταφέραμε να διατηρήσουμε σαφείς ιδέες για την ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την καλή συνεργασία και κατανοεί ότι είναι ζωτικής σημασίας και κλειδί για την επιτυχία.
Οι προτεραιότητες του διοικητικού συμβουλίου και η στρατηγική της Alternative είναι η αύξηση της αξίας της εταιρείας και η προστασία του κοινωνικού της συμφέροντος.
Ο πραγματικός μηχανισμός για την εταιρική διακυβέρνηση είναι η ενεργός συμμετοχή των ιδιοκτητών. Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να γίνεται μέσω αρχών και όχι κανόνων.
1. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε αποφέρει κέρδη στους πελάτες μας που υπερβαίνουν την κερδοφορία των Αμερικανών δεικτών.
2. Παρέχουμε βιωσιμότητα στις ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών μας.
3. Έχουμε συσσωρεύσει μια φήμη ως περιφερειακός ηγέτης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλάκια